Mâziye olan gönül borçlarımızı ödeyerek, istikbâle borçsuz ve huzurla yürüyebilmek için…

Türkiye’nin son iki yüz yıllık esaret zincirlerini kırıp gerçek bir bağımsızlığın kapılarını araladığı şu son dönemdeki ekonomik ve kültürel kalkınma çabalarına, kendi kararlarını kendisi veren bir “cihan devleti” olma yönündeki onur mücadelesine bizim de kendi meslekî cephemizden irili ufaklı bazı destekler sunma imkânımızın doğduğuna inanmaktayız. Ayrıca, inandığımız dinin değişmez vaadi gereği, kupkuru bir kapitalist faydacılık yerine sosyal faydacılığı ön planda tutan bazı kalıcı eserlere imza atmak suretiyle, fâni bedenimiz toprağa düştükten sonra bile insanların bizleri ve doğuşuna katkıda bulunduğumuz bazı hayırlı hizmetleri ilelebet hatırlamalarını sağlamak istiyoruz.

İlk olarak 2017 yılı yaz aylarında İstanbul-Sancaktepe’de hizmete giren, hemen ardından da Şanlıurfa ve diğer bazı şehirlerimizde benzerlerini kuracağımız 1915 Çanakkale Panorama ve Şehitlik Parkları.

Türklerin dünya sahnesine çıktığı ilk dönemden günümüze kadar yaşadıkları varoluş serüvenini, büyük göçleri, kurdukları devletleri ve muhteşem zaferleri anlatan bir “tarih eğitmeni” vazifesi görecek Milli Tarih Külliyesi.

Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır; bir kültür, sanat ve eğitim projesi olan 1923 Cumhuriyet Müzesi. Yine bir ulusun yeniden varoluş öyküsünü anlatan Çanakkale ve Milli Mücadele Müzesi.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminde şehid edilen vatandaşlarımızın anısını Türkiye Cumhuriyeti var oldukça yaşatacak, özgün tasarımlı

15 Temmuz Şehitlik Anıtı ve Müzesi.

Bilgili ve bilgeliğe saygılı gençlerin yetiştirilmesini amaçladığımız Küttab adlı özel eğitim programı ve diğerleri…

Bunlar, açıkça görüleceği üzere, ticarî kazanç odaklı değil, her şeyden önce sosyal faydaları göz önüne alınarak tasarlanmış projelerdir. Bizden sonraki nesillerin daha bilgili, daha âdil, daha vefalı, daha vicdanlı, daha ahlâklı, daha vatansever olmalarına somut katkı sunacak maddî ve manevî projelere yatırım yapmak her Türk vatandaşının görevidir.

Bundan dolayı, Ajans 1453, uzunca bir zamandır, sosyal faydasına samimiyetle inanmadığı hiçbir ürün ya da hizmetin tasarım ve üretim çalışmalarında yer almıyor; onun yerine ülkedeki barış, huzur ve kardeşlik iklimine, ekonomik ve kültürel gelişim mücadelesine ölçülebilir katkılar sağlayabilecek, kalıcı projelere yatırımlar yapıyor. Çünkü, hem kişisel, hem de kurumsal olarak, bizleri “istikbâlde hayırla yâdedilenler” arasına sadece bu tür ticarî ikbâl beklentisinin ötesine geçebilmiş eserlerin katacağına inanıyoruz.

Sözün özü, Ajans 1453 yürütmekte olduğu bu gibi sıradışı projelerle, mensubu olduğu milletin mâzisine yönelik gönül borcunu ödeyerek, böylelikle aynı milletin genç nesillerinin de istikbâle kalpleri huzur ve umutla dolu, borçlarından mümkün olduğunca arınmış bir vaziyette ilerlemelerini hedefleyen, bu hedef doğrultusunda samimi adımlar atan bir “kültür girişimcisi”dir.